Hội nghị điển hình tiên tiến về công tác khuyến học

Tháng Tám 11, 2015 3:32 chiều

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công tác khuyến học giai đoạn 2007-2015. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Hội khuyến học các huyện, thành phố và đại diện các dòng họ hiếu học và gia đình hiếu học trong tỉnh.

Trong những năm qua công tác khuyến học trong toàn tỉnh đã từng bước được xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Hội và hội viên. Năm 2010 đã có hơn 28.300 hội viên đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình hiếu học”, hơn 20.200 hộ đạt. Nếu như năm 2007 toàn tỉnh mới có gần 30 dòng họ đăng ký thi đua danh hiệu “Dòng họ hiếu học” đến năm 2014 đã có hơn 50 dòng họ đăng ký danh hiệu này. Qua những kết quả đó cho thấy công tác thi đua khuyến học đã có sự khởi sắc, từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc tạo đà cho phong trào thi đua thời gian tiếp theo…
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã xây dựng và phát huy được phong trào hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục phát triển, củng cố tổ chức Hội, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực lãnh đạo phong trào; thường xuyên làm tốt phong trào thi đua, công tác thi đua – khen thưởng trên diện rộng và chiều sâu, chú ý phù hợp với vùng khó khăn; tiếp tục tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức và mô hình từ danh hiệu “Hiếu học” sang danh hiệu “Học tập” với các tiêu chí cụ thể; Mỗi hội viên cần mạnh dạn áp dụng những kiến thức, khoa học kỹ thuật được học vào cuộc sống và phát triển kinh tế ở địa phương để từ đó góp phần vào công tác phát triển kinh tế của tỉnh nhà…

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội trong những năm qua.