Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

Tháng Tám 29, 2015 3:58 chiều

Lịch tập huấn Cổng thông tin điện tử năm học 2015-2016

Thời gian: 2 ngày(31/08 – 01/09)

– Khối mầm non ngày 31/08

– Khối TH và THCS ngày 01/09 CHUONG TRINH HANH DONG (So 1215 ngay 04.4.2013)